Protein-bielkoviny.sk

proteín - bielkoviny a všetko o nich

kvalitne zdroje proteinu

Proteín – proteíny a členenie

Proteín – proteíny (inými slovami bielkoviny) majú viacero členení.

A. Podľa pôvodu proteínu, t.j. organizmu z ktorého proteín pochádza, členíme proteíny na:

1. Živočíšne proteíny (inými slovami živočíšne bielkoviny),

2. Rastlinné proteíny (inými slovami rastlinné bielkoviny),

2. Netradičné proteíny (inými slovami netradičné bielkoviny), ktoré sa ďalej členia na:

  • Baktériové proteíny (inými slovami baktériové bielkoviny),
  • Vírusové proteíny (inými slovami vírusové bielkoviny),
  • Proteíny z rias (inými slovami bielkoviny z rias).

B. Z výživového hľadiska proteínu, t.j. podľa obsiahnutých aminokyselín v proteíne, členíme proteíny na:

1. Neplnohodnotné proteíny (inými slovami neplnohodnotné bielkoviny). Neplnohodnotné proteíny sú proteíny, ktoré neobsahujú minimálne jednu esenciálnu aminokyselinu. Medzi neplnohodnotné proteíny patria všetky rastlinné proteíny (inými slovami rastlinné bielkoviny) a proteíny živočíšnych spojivových tkanív (inými slovami bielkoviny živočíšnych spojivových tkanív).

2. Takmer plnohodnotné proteíny (inými slovami takmer plnohodnotné bielkoviny). Do takmer plnohodnotných proteínov sa radia živočíšne svalové proteíny (inými slovami živočíšne svalové bielkoviny).

3. Plnohodnotné proteíny (inými slovami plnohodnotné bielkoviny). Nazývajú sa aj úplné proteíny (inými slovami úplné bielkoviny). Plnohodnotné proteíny sú proteíny, ktoré obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny v správnom pomere. Medzi plnohodnotné proteíny patria vajcové proteíny (inými slovami vajcové bielkoviny) a mliečne proteíny (inými slovami mliečne bielkoviny).